C Others


Mother Teresa International Airport (TIA) +35542381600

Seaports of Albania
Durrës: +35552222028
Vlorë: +3556329417
Sarandë: +35585222235
Shëngjin: +35528122201

Banks
ProCredit Bank: +35542270125
Banka Kombetare Tregtare: +35542250955
Raiffeisen Bank: +35542381381

Category
C Good to know